Paweł Dubicki

Rok przyznania nagrody:
1984

Kategoria:
Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej

Dziedzina:
Działalność naukowa, upowszechnianie, animacja

Region:
Kanada

Paweł Dubicki był członkiem i choreografem Zespołu Pieśni i Tańca „Orzeł Biały” w Toronto. Zespół powstał w 1966 r. w bardzo skromnym składzie: Paweł Dubicki, Bronisław Lukaszewski (akordeonista) oraz Krystyna i Jerzy Hajduk (tancerze). W 1967 r. w składzie zespołu było 15 osób. W 1972 r. zespół wystąpił w Polsce na Światowym Festiwalu Zespołów Polonijnych w Rzeszowie. W Kanadzie zespół przyjmował najbardziej znane polskie zespoły- „Mazowsze”, „Śląsk”, „Lublinianie”, korzystał z doświadczeń tych zespołów i prezentował przed nimi własny dorobek.

W okresie ponad dwudziestu lat działalności, dziesiątki młodych ludzi przeszło przez szeregi zespołu, otrzymując nie tylko umiejętności tańca i śpiewu, ale także poczucie przynależności do wspólnoty Narodu Polskiego.

/red.A.Z.-W./