Rodzina Krakowińskich z Maasmachelen k/Genk (Belgia)

Rok przyznania nagrody:
1984

Kategoria:
Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej

Dziedzina:
Działalność naukowa, upowszechnianie, animacja

Region:
Belgia, Maasmachelen

Rodzina Krakowińskich, w rzeczywistości Zespół Pieśni i Tańca „Pieniny” z Maasmachelen w Belgii. Kierownikiem formacji był Ryszard Krakowińskich, choreografem-junior Władysław Krakowiński. Stroną muzyczna zespołu zajmowała się Danuta Gröger-Kowal.

Zespół powstał w 1973 r. „Pieniny” uczestniczyły w Światowych Festiwalach w Rzeszowie, w festiwalach w Hasselt, trzykrotnie w międzynarodowych festiwalach w Belgii.

Członkami zespołu są dzieci w wieku od 3 do 8 lat, młodzież i osoby starsze. W 1974 r. zespół liczył 50 osób, głównie narodowości polskiej.

W 1978 r. 28 osób wyjechało na studium folklorystyczne do Lublina. Umiejętności artystyczne „Pienin” były sukcesywnie powiększane poprzez kolejne pobyty w studium np. w Opolu, czy udział członków zespołu w innych zgrupowaniach polonijnych.

Za systematyczną i pełną poświęcenia pracę upowszechniania polskiej kultury Ludowej w Belgii i na świecie, zespół został odznaczony medalem Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia”, a także medalem miasta Kielce.

/red.A.Z.-W./