Powiększ
Powiększ zdjęcie

Teresa Toczko

Rok przyznania nagrody:
1984

Kategoria:
Kategoria I. Twórczość plastyczna, zdobnictwo, rękodzieło i rzemiosło ludowe, folklor muzyczno-taneczny

Dziedzina:
Plastyka. Rękodzieło. Tkaczka

Region:
Podlaskie, powiat augustowski, Jastrzębna

Urodziła się 7 I 1933 r. w Jastrzębnej k/Dąbrowy Białostockiej. Dzieciństwo spędziła na wsi pomagając rodzicom w gospodarstwie rolnym we wsi Zwierzyniec Wielki. Tam też nauczyła się tkać. Jej nauczycielką była kuzynka matki. Tkała czteronicielnicowe narzuty, chodniki, obrusy, w późniejszym okresie poznała technikę tkania dywanów dwuosnowowych. Dywany wykonywała na prywatne zamówienia z powierzonej wełny.

W 1973 r. podjęła pracę w Spółdzielni ,,Augustowski Przemysł Ludowy” w charakterze tkaczki. Początkowo pracowała przy tkaniu wyrobów seryjnych, ale po opanowaniu techniki tkania sejpaków zaczęła tkać samodzielnie. Nauczycielką była starsza tkaczka Helena Bekielewska. Wkrótce T. Toczko dała się poznać jako niezwykle utalentowana twórczyni. Tkaniny przez nią wykonane odznaczały się wysokim poziomem technicznym, różnorodną kompozycją ornamentów i umiejętnymi zestawieniami kolorystycznymi. Sejpaki - tkaniny wielonicielnicowe przetykane kleszczką, o wzorach stanowiących kompozycję rombów, stały się specjalnością tkaczki. Za te tkaniny T. Toczko otrzymała I nagrodę na wystawie tkanin podwójnych i sejpaków zorganizowaną przez Związek CPLiA w Warszawie w 1975 r. T. Toczko jeszcze kilkakrotnie uczestniczyła w konkursach i wystawach sztuki ludowej zdobywając nagrody i wyróżnienia. Była też prezenterką tkania dywanów na Cepeliadach w Warszawie i w Białymstoku. Jej prace znajdują się w muzeach w Białymstoku i Suwałkach.

 

Marian Pokropek