Powiększ
Powiększ zdjęcie

Wincenty Staśkiewicz

Rok przyznania nagrody:
2015

Kategoria:
Kategoria I. Twórczość plastyczna, zdobnictwo, rękodzieło i rzemiosło ludowe, folklor muzyczno-taneczny

Dziedzina:
Plastyka. Rękodzieło

Region:
Mazowieckie, Kurpie, Ostrołęka

Wincenty Staśkiewicz urodzony 19 lipca 1933 roku pochodzi z wybitnej kurpiowskiej rodziny Staśkiewiczów ze wsi Strzałki koło Kadzidła, słynącej z utalentowanych artystów ludowych, wśród których znalazły się m.in. laureatki Nagrody im. Oskara Kolberga – Stanisława Olender, Stanisława Dawid i Czesława Kaczyńska. Wzrastając w kulcie tradycji, pracy i poszanowania rodzimej sztuki, w sposób naturalny sięgnął po nożyce do strzyżenia owiec. Jak każdy uczeń początkowo wzorował się na wycinankach innych autorów – członków rodziny, z czasem rozwinął swój styl i wprowadził własne motywy. Mimo innowacji w ornamentyce, zawsze pozostawał wierny kanonowi kurpiowskich form: „lelui”, „drzewkom”, „gwiazdom” i „ptakom”. Dziś chętnie sięga po nowsze – „lasy”. Wartość artystyczną i precyzję wykonania charakteryzującą wycinanki Wincentego Staśkiewicza szybko dostrzegli przełożeni Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Kurpianka” w Kadzidle, czego efektem była trwająca ponad dwanaście lat współpraca. Od 1950 roku do 1962 roku Wincenty Staśkiewicz systematycznie dostarczał do „Kurpianki” swoje prace. Mimo przeszło dwudziestoletniej udokumentowanej pracy twórczej dopiero w 1994 roku  został włączony do Oddziału Kurpiowskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych i jako specjalista w dziedzinie: plastyka zdobnicza otrzymał legitymację członkowską.

Pomimo czynnej pracy zawodowej i życia rodzinnego kontynuował zamiłowania artystyczne. Z różnym natężeniem, nie mniej konsekwentnie dbał o zdobyte w młodości umiejętności. Brał udział w konkurach regionalnych i o zasięgu ogólnopolskim m.in. XXX Konkursie Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych, Drużbów i Starostów Weselnych „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej, Ogólnopolskim Konkursie „Współczesna Sztuka Ludowa” w Lublinie, Konkursie „Współczesna Sztuka Ludowa” zorganizowanym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie. Papierowe dzieła wycinankarza doceniono również w Konkursie „Jan Paweł II w Sztuce” zorganizowanym w Krakowie, Konkursie „Wycinanka ludowa województwa warszawskiego” zrealizowanym przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Konkursie „Wycinanka kurpiowska Puszczy Białej i Zielonej”, którego organizatorem było Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Do dziś Wincenty Staśkiewicz cyklicznie bierze udział w Konkursie „Artystyczne Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej” realizowanym w Myszyńcu, w ramach „Miodobrania Kurpiowskiego”. „Leluje”, „ptaki” i „gwiazdy” autorstwa Wincentego Staśkiewicza zyskały również uznanie wśród specjalistów i amatorów sztuki ludowej zasilając zbiory muzealne i galeryjne, zarówno państwowe jak i prywatne.

W ostatnich latach Wincenty Staśkiewicz z coraz to większym natężeniem powraca do rodzimych tradycji. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym regionu, bierze udział ważnych wydarzeniach, takich jak: „Śladami Kurpiów” organizowanych przez Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i prezentuje swoje prace podczas wszelkiego rodzaju spotkań, warsztatów etnograficznych, festynów i pokazów organizowanych na terenie Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Współpracuje także z ostrołęckimi placówkami oświatowymi: przedszkolami i szkołami, w których wycinankarskie umiejętności przekazuje młodemu pokoleniu. Jego praca na polu upowszechniania tradycji kurpiowskich została doceniona m.in. przez wójta gminy Kadzidło – Dariusza Łukaszewskiego, który w bieżącym 2015 roku przyznał Wincentemu Staśkiewiczowi nagrodę.

Wincenty Staśkiewicz należy do grona nielicznych mężczyzn, którzy pasję twórczą realizują poprzez sztukę ludową, a tym bardziej poprzez plastykę obrzędową, uznawaną powszechnie za domenę kobiet. Mimo kilkudziesięcioletniej działalności wycinankarstwo zdaje się pozostawać dla Wincentego Staśkiewicza źródłem radości i satysfakcji, którymi emanuje podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą.

 

Katarzyna Mróz