Powiększ
Powiększ zdjęcie

Zespół Śpiewaczy "Regle" im. Jana Jędrola z Poronina

Rok przyznania nagrody:
2015

Kategoria:
Kategoria IV. Zespoły folklorystyczne

Dziedzina:
Taniec. Muzyka. Śpiew

Region:
Małopolskie, Podhale, powiat tatrzański, Poronin

Zespół Regle został utworzony w 1974 roku, przy Gminnym Ośrodku Kultury w Poroninie z inicjatywy Tadeusza Galicy (ówczesnego Naczelnika Gminy). Pierwszym kierownikiem i instruktorem został Jan Jędrol. Znaczną część liczącego 24 członków zespołu stanowili wnukowie Stanisława Budza-Mroza (najsłynniejszego w latach międzywojennychdudziarza podhalańskiego i stylowego bacy z hali Mała Łąka) i dlatego w drodze głosowania zespół przyjął jego imię.

W czasie wakacji i ferii zimowych zespół występował bardzo często dla turystów odwiedzających Poronin a poza sezonem podczas wielu uroczystości odbywających się na terenie gminy, w przeglądach i konkursach zespołów regionalnych, uczestniczył też we wszystkich posiadach organizowanych przez Związek Podhalan, pod którego patronatem rozwijał działalność latach 1974-1981. Po kilkunastoletniej przerwie w 2001 r. reaktywowano zespół pod nazwą „Regle im. Jana Jędrola”. Obecnie liczy około dwustu członków, składa się z czterech grup wiekowych: dziecięcej,  młodzieżowej, dorosłych oraz seniorów. Trzon stanowią muzycy ze znanych poroniańskich rodzin. Cechą zespołu jest wielopokoleniowość i autentyczność oraz naturalny przekaz pieśni i tańców przez grupę starszych wykonawców młodym pokoleniom. Zespołowi towarzyszy  tradycyjna kapela.

Kierownikiem zespołu jest Pani Maria Dawidek - członek zarządu Związku Podhalan Oddziału w Poroninie. Instruktorami w przeszłości byli: Anna Jarosz, Stanisław Gąsienica-Wawrytko, Andrzej Skupień, Helena Rusnak-Buńda, Stanisław Gut-Mostowy, Anna Malacina-Karpiel, Maciej Czernik-Walos, Andrzej Stoch, Mieczysław Rzadkosz, Ewelina Rzadkosz. Obecnie funkcję tę pełnią: Maciej Dziubas i Teresa Gut Siuty („Mini Regle”); Joanna Gut-Dorula, Paweł Gał-Grybus („Małe Regle”); Anna Malacina Karpiel i Tomasz Zapotoczny („Regle”). Funkcjonowanie organizacyjne Zespołu wspomagają: Zofia Malacina, Tadeusz Dorula, Halina Czernik, Stanisław Galica-Dorula "Mamcorz". Zespół współpracuje  ze „Stowarzyszeniem Tischnera” z Łopusznej oraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Kultury Podhalańskiej „Regle”.

Do najważniejszych osiągnięć Zespołu należą: wykonanie opery góralskiej ,,Naski Świat” autorstwa Franciszka Łojasa-Kośli w reżyserii  dr etnografii Stanisławy Trebunii-Staszel i Macieja Czernika; wystawienie widowiska ,,Regle dla Błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II” wg tekstu Marii Stoch – „Jesteś z nami”, w  reżyserii Andrzeja Stocha; nagranie płyty z obrzędami ,,Boże Narodzenie na Podhalu” oraz ,,Hej Poronin Poronin”, „Posiady Poroniańskich Regli” wydana z okazji 40-lecia zespołu.

 „Regle” kultywują bogate obyczaje Podhala, promują swoją miejscowość w kraju i za granicą okazując wierność i przywiązanie do miejscowej tradycji. Jego członkowie uczestniczą w życiu kulturalnym regionu, w wielu imprezach folklorystycznych odbywających się na terenie Gminy Poronin oraz Powiatu Tatrzańskiego: Poroniańskie Lato, Poroniańskie Śpasy, Święto Misia i Bartników, Majówka Tatrzańska, Tatrzańskie Wici. „Regle” występowały także za granicą (Litwa, Turcja, Węgry, Bośnia i Hercegowina, Słowacja, Czechy, Hiszpania, Włochy, Grecja, Bułgaria, Litwa, Kanada). 

Najbardziej znaczącymi nagrodami dla zespołu są: Brązowe, Srebrne i Złote Serca Żywieckie otrzymane na Festiwalu Górali Polskich w Żywcu (2003, 2006, 2013), Srebrna oraz Złota Ciupaga na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem (2003, 2013), Nagroda Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu w Polanicy Zdrój – (2013), I miejsce w ogólnopolskim Konkursie Tischnerowskim w Krakowie (2013), Nagroda Zarządu Powiatu Tatrzańskie (2010), Nagroda Zarządu Głównego Związku Podhalan ,,Zasłużony dla Związku Podhalan” (2009), ,,Marka Tatrzańska” w kategorii Twórcy i Działacze Kultury (2013), nagroda główna w I Podhalańskim Przeglądzie  Grup Kolędniczych ,,Betlejemska Zornica” (2014), nagroda „Złote Kierpce” dla grupy „Małe Regle” w VI Tatarzańskim Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych (2015).

Zespół posiada własną izbę regionalną w Poroninie, w „Wańkówce”, w której gromadzi kroniki, pamiątki, rekwizyty z widowisk oraz liczne nagrody.

/red.K.M./