Powiększ
Powiększ zdjęcie

Zespół Śpiewaczy "Dorbozianki" z Dorboz

Rok przyznania nagrody:
2015

Kategoria:
Kategoria IV. Zespoły folklorystyczne

Dziedzina:
Muzyka. Śpiew

Region:
Lubelskie, powiat biłgorajski, Dorbozy

Zespół „Dorbozianki” powstał w 1978 r. we wsi Dorbozy, w powiecie biłgorajskim, w województwie lubelskim. W miejscowości tej, podobnie jak w pozostałych wioskach w gminie Obsza, działają zespoły śpiewacze i Koła Gospodyń Wiejskich, jako społeczne grupy rozwijające kulturę regionalną, dbające o zachowanie miejscowych tradycji i obrzędów, kultywujące folklor muzyczny, współpracujące na co dzień z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Zespół „Dorbozianki” utworzony z inicjatywy Kazimiery Wurszt, która od początku jest jego kierowniczką, składa się z mieszkanek wsi Dorbozy. Tworzą go śpiewaczki: Krystyna Wurszt, Stefania Lejbt, Maria Mach, Justyna Szwed, Krystyna Paluch, Halina Pender, Barbara Grosman, Czesława Welcz, Danuta Pender. Kobiety występują w strojach biłgorajskich, o skromnej i archaicznej formie, wykonanych z białych tkanin płóciennych, zdobionych haftem łańcuszkowym, jednobarwnym, najczęściej czerwonym lub czarnym. Strój składa się z koszuli o kroju przyramkowym, zakładanej na nią długiej spódnicy (wcześniej z lnianego samodziału, obecnie z tkanin fabrycznych) i z płóciennej zapaski. Głowy przystrajają czepkiem i płatem tkaniny, tzw. zawiciem.

Wieloletnia działalność zespołu ukierunkowana jest na wykonywanie najstarszego repertuaru lokalnego, pozyskiwanego w tradycyjnym międzypokoleniowym przekazie. „Dorbozianki” przyczyniają się do zachowania miejscowej gwary oraz bogatego folkloru pieśniowego.  Zespół wykonuje pieśni towarzyszące zwyczajom, obrzędowości rodzinnej i dorocznej, przyśpiewki, ballady, pieśni religijne.

Zespół Śpiewaczy „Dorbozianki” od początku istnienia do chwili obecnej, przejawia dużą aktywność artystyczną, nieprzerwanie bierze udział w działalności kulturalnej swojego środowiska. Uświetnia uroczystości na terenie gminy ale również te o zasięgu ponadlokalnym. W ponad trzydziestopięcioletniej działalności zespół godnie reprezentował Dorbozy, uczestnicząc  w wielu przeglądach, festiwalach, konkursach i koncertach, zdobywając cenne nagrody i wyróżnienia.

Najważniejsze osiągnięcia zespołu to wiele najwyższych lokat w folklorystycznych konkursach regionalnych (w Święcie Pieśni i Melodii w Biłgoraju, w Dniach Folkloru Zamojszczyzny w Łukowej, w Wojewódzkich Eliminacjach Zespołów Ludowych Kół Gospodyń Wiejskich, w Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Biszczy, w Regionalnym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „Spotkanie z Folklorem” w Lubaczowie, w Regionalnym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Krowicy). Szczególne znaczenie mają prestiżowe nagrody uzyskane w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.W 2006 roku zdobywają „Dorbodzianki” I miejsce, w 2010 roku II, w 2014 ponownie otrzymują pierwszą nagrodę w kategorii zespołów śpiewaczych. Członkinie zespołu słyną także w swojej okolicy z pięknie wykonywanych wieńców dożynkowych, które prezentują na dorocznych uroczystościach święta plonów (na dożynkach diecezjalnych, wojewódzkich, powiatowych w Krasnobrodzie, Łukowej, Biłgoraju).

/red.K.M./